พบ 1 ชุดข้อมูล

ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลระเบียน แท็ค: รัฐวิสาหกิจ

กรองผลลัพธ์
  • รายชื่อรัฐวิสาหกิจที่มีการเบิกจ่ายงบลงทุน 427 recent views

    รายชื่อรัฐวิสาหกิจภายใต้การกำกับดูแลของ สคร. ตามพระราชบัญญัติการพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562 ที่มีงบลงทุนตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ...
    สำนักนโยบายและแผนรัฐวิสาหกิจ 4 มิถุนายน 2566
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).