พบ 1 ชุดข้อมูล

รูปแบบ: CSV แท็ค: งบลงทุน รัฐวิสาหกิจ เงินลงทุน

กรองผลลัพธ์
  • รายชื่อรัฐวิสาหกิจที่มีการเบิกจ่ายงบลงทุน 324 recent views

    รายชื่อรัฐวิสาหกิจภายใต้การกำกับดูแลของ สคร. ตามพระราชบัญญัติการพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562 ที่มีงบลงทุนตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ...
    สำนักนโยบายและแผนรัฐวิสาหกิจ 6 ธันวาคม 2565
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).