พบ 2 ชุดข้อมูล

รูปแบบ: CSV แท็ค: งบลงทุน รัฐวิสาหกิจ เบิกจ่ายลงทุน

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).