พบ 5 ชุดข้อมูล

องค์กร: สำนักนโยบายและแผนรัฐวิสาหกิจ แท็ค: รัฐวิสาหกิจ เงินนำส่งรายได้แผ่นดิน

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).